Speciale diensten

Bevestiging en inzegening van een huwelijk

Aanstaande bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen over die verbintenis willen vragen, dienen hun verzoek vroegtijdig aan de predikant/scriba bekend te maken. Deze zal met de koster regelen dat het kerkgebouw op de afgesproken datum gebruikt kan worden. De predikant zal het bruidspaar uitnodigen voor een gesprek over de inzetting van het huwelijk. Tevens zal hij afspraken maken over de liturgie en het bruidspaar op de hoogte brengen van wat in onze gemeente wel en niet mogelijk is in de huwelijksdienst. Tijdens de dienst zijn er minimaal twee ambtsdragers namens de plaatselijke gemeente aanwezig.

Rouwdiensten

Nabestaanden van een gemeentelid worden vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk na het overlijden contact op te nemen met de predikant, zodat er tijdig afspraken gemaakt kunnen worden over de dag en het tijdstip van de begrafenis en de plaats van de rouwdienst. De predikant zal de rouwdienst leiden en ook op het graf enkele woorden spreken. De wijkouderling of diens vervanger zal de eventuele bijeenkomst na de begrafenis afsluiten met Schriftlezing en gebed. Als de familie daar prijs op stelt kan de wijkouderling ook het condoleancebezoek afsluiten met gebed.