Gebedsbijeenkomst

Gedurende de maanden september t/m juni wordt er op de 3e woensdag van de maand een gebedsbijeenkomst gehouden. Van 19.15 tot ongeveer 20.00 uur  komen we bij elkaar om te zingen, uit de bijbel te lezen, een korte overdenking te horen en samen te bidden en te danken. Locatie van de bijeenkomst is De Nieuwe Rank. Tijdens de gebedsbijeenkomst heeft ieder de gelegenheid om hardop een gebed uit te spreken. Er wordt uitgegaan van een zestal hoofdpunten, te weten wereld, Gods koninkrijk, Israël, ons land volk/regering, kerk in Nederland en eigen gemeente. Van elk hoofdpunt is er veel waarvoor voorbede gedaan kan worden en veel waarvoor gedankt kan worden. Als de bezoeker het moeilijk vindt om hardop mee te bidden, is dit geen probleem. Niemand is daartoe verplicht. Meezingen, meedenken en ‘in stilte’ meebidden zijn net zo belangrijk. ‘Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen’. (1 Timotheüs 2 : 1). De coördinator van de gebedsbijeenkomst is Jan Oosterom.