De kerkenraad bestaat uit:

Eén predikant (in de vacaturetijd: de consulent);
negen ouderlingen, waarvan zeven wijkouderlingen, één jeugdouderling, één evangelisatieouderling en één scriba;
vier diakenen en vier ouderlingen-kerkrentmeester.

Predikant: Ds. B.J. van Assen
e-mail: dominee@hervormdmoerkapelle.nl

Scriba: A. Voorwinden
e-mail: scriba@hervormdmoerkapelle.nl