De kerkenraad bestaat uit:

Eén predikant (in de vacaturetijd: de consulent);
negen ouderlingen, waarvan zes wijkouderlingen, één jeugdouderling, één evangelisatieouderling en één scriba;
vier diakenen en

vier ouderlingen-kerkrentmeester.


Predikant: A.J. van den Herik (tel. 593 1335)
e-mail: dominee@hervormdmoerkapelle.nl

Scriba: A. van der Spek (0180-631327)
e-mail: scriba@hervormdmoerkapelle.nl