Scriba (postadres)
Scriba Hervormde Gemeente Moerkapelle
Postbus 56 
2750 AB Moerkapelle
E-mail: scriba@hervormdmoerkapelle.nl

Predikant
ds. B.J. van Assen
079 593 1335
dominee@hervormdmoerkapelle.nl

Kerkgebouw (bezoekadres)
Dorpsstraat 15
2751 BB Moerkapelle

Jeugdwerk
jeugdouderling@hervormdmoerkapelle.nl
 

Evangelisatie
evangelisatieteam@hervormdmoerkapelle.nl

Kerkbeheer
kerkbeheer@hervormdmoerkapelle.nl

Diaconie
Secretaris diaconie Hervormde Gemeente Moerkapelle
Postbus 56 
2750 AB Moerkapelle
diaconie@hervormdmoerkapelle.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@hervormdmoerkapelle.nl

Kosterij
Tel. 06-18766264
E-mail: koster@hervormdmoerkapelle.nl

Beheer website
beheerder@hervormdmoerkapelle.nl