Wie zijn wij?

De Hervormde Gemeente te Moerkapelle is een gemeente, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en zendings- en evangelisatiewerk. De bijbel, Gods Woord, staat hierin altijd centraal.

De gemeente bestaat uit ongeveer 450 meelevende leden. Wekelijks komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in een tweetal kerkdiensten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de bijbel te lezen (en uit te leggen) en te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en bidden voor gemeenteleden of een specifiek onderwerp belangrijke elementen uit de zondagse erediensten.