Catechese

Eén van de meest wezenlijke gemeentelijke aangelegenheden is het onderwijs aan de jongeren over de Bijbel en het geloof. We verwachten de jeugd vanaf 12 jaar iedere week trouw bij de lessen. De ouders vragen we dit onderwijs thuis een vervolg te geven. Praat met elkaar over de zaken van Gods koninkrijk. De betrokkenheid van ouders op de catechese is van groot belang.

Taak van de gemeente

Van u als gemeente wordt gevraagd de catechese een plaats te geven in uw voorbede. Tegelijk leven er bij u misschien wel allerlei vragen. Praktische zoals: Krijgen ze nog huiswerk op? en Wat wordt er behandeld? Misschien ook wel andere zoals: Ik krijg ze haast niet naar catechisatie. Wat moet ik doen? Catecheet en predikant stellen contact met u hierover zeer op prijs .

Belijdeniscatechisatie

Ook dit jaar zal er de gelegenheid zijn om belijdenis van het geloof af te leggen in het midden van de gemeente. Wat kun je daar geweldig tegen opzien. Wie is tot deze dingen in staat? Inderdaad kan niemand dat in eigen kracht. En dan is het goed om te weten dat het bij belijdenis doen er niet om gaat dat je ziet op jezelf, maar op Christus! Het gaat ook niet om de grootte van het geloof, maar om de echtheid ervan. Belijdenis doen is het schuchter uitspreken van je kleine zwakke geloof, van Gods kracht die in jouw zwakheid wordt volbracht.

Wie over het doen van belijdenis of iets anders een persoonlijk gesprek wenst kan contact opnemen met de scriba en/of ds. B.J. van Assen  (5931335).

In principe is het uur belijdeniscatechisatie gepland op dinsdagavond, vanaf 20.15 uur. Iedereen die zich hiertoe geroepen voelt, zou ik graag willen vragen even te reageren. Ook degene die niet op deze avond kan. In overleg met de groep wordt bepaald of de belijdeniscatechisatie op deze avond blijft of dat er naar een andere avond uitgeweken wordt.

Belijdeniscatechisatie wordt gegeven door ds.B.J. van Assen op dinsdagavond van 20:15 tot 21:15 uur.

De data waarop er catechisatie is vindt u in de activiteitenagenda. In de week van bid- en dankdag is er geen catechisatie. Ook tijdens de schoolvakanties vervallen de catechisaties.