Diensten

De kerkdiensten worden gehouden in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 15, te Moerkapelle.
De kosteres in onze gemeente is mevr. I. Westerman-Verweij, tel. 079-5933009

Doel
De erediensten zijn bijeenkomsten waar de gemeente samenkomt om te luisteren naar het Evangelie van Gods genade voor zondaren. De benaming 'eredienst' wijst erop dat deze samenkomst bedoeld is om de Heere de eer te geven die Hem toekomt. Ook is het de plaats en de gelegenheid om als gemeente voorbede te doen.

Afkondigingen
De ouderling van dienst geeft vanuit de gemeente binnengekomen berichten door. Het gaat om zaken als geboorten en overlijden, ziekenhuisopnamen en -ontslagen. Ook geplande gemeenteactiviteiten en wijzigingen in het rooster worden onder de aandacht gebracht.

Organisten
De orgelbegeleiding van de samenzang wordt verzorgd door de organisten Remco Remmers, Hans Pors, Klaas-Jan van Heeringen en Pieter Blok.

Aanvang diensten
De zondagse erediensten beginnen om 9.30 uur en om 18.30 uur. Andere diensten kunnen op een afwijkend tijdstip beginnen.

Bid- en dankdag 14.30 uur en 19.30 uur
2e feestdagen 09.30 uur
Goede Vrijdag 19.30 uur
Hemelvaartsdag 09.00 uur
Oudejaarsavond 19.00 uur
Nieuwjaarsmorgen 09.30 uur

 
Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag zingen we voorafgaand aan de dienst enkele liederen.