Rondom de diensten

Oppasdienst

Algemeen

Tijdens iedere morgendienst is er in het verenigingsgebouw naast de kerk (de Rank) een oppasdienst/crèche voor de jongste groep (0-2,5 jaar) en in de jeugdzaal van de Nieuwe Rank voor de oudste groep (2,5+) kinderen van de gemeente.

Contactpersonen

Voor vragen, opmerkingen en ideeën wat betreft de crèche of het oppasrooster kunt u contact opnemen met Gerrieke Qualm (06 13428125) of Gerdiene Verheul (06 28317780).

Voor degenen, die regelmatig oppassen op de crèche:

Wanneer je oppasdienst hebt, staat kort van tevoren aangegeven in de kerkbode.

Als je oppasdienst hebt, graag ruim van tevoren aanwezig zijn (uiterlijk 09:10u), zodat je er bent als de kinderen gebracht worden en eventueel alvast wat klaar kunt zetten.
Sta je ingedeeld om op te passen, maar ben je verhinderd, dan graag onderling ruilen.
Zou je het leuk vinden om ook af en toe op te passen bij de crèche? Wij horen het graag, want hoe meer er op willen passen, hoe minder vaak iedereen aan de beurt komt.

Kerkradio

De kerkradio is er voor gemeenteleden die door ouderdom of ziekte niet meer naar de kerk kunnen gaan. Anderen die door bepaalde omstandigheden tijdelijk van kerkbezoek af moeten zien, kunnen ook van dit middel gebruik maken. Diaken M.J. Bregman (0180-633903) is de persoon bij wie u met (aan)vragen terecht kunt. Voor het gebruik van de kerkradio wordt door de diaconie een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ontvangstcommissie

Voor iedere dienst is er één lid van de ontvangstcommissie aanwezig. Hij of zij verwelkomt samen met het kostersechtpaar de eventuele gasten en kunnen zonodig vragen beantwoorden.

CD-opname

Van iedere dienst wordt een opname gemaakt. Cd's kunnen aangevraagd worden bij dhr. H.den Hartog, Oranjestraat 27 (079-5932475). De prijs bedraagt € 5,- waarvan een derde deel bestemd is voor het zendingswerk. 

Calamiteitenplan

Veiligheid is een belangrijk punt. In 2016 is een nieuwe versie verschenen van ons calamiteitenplan. Hierin staat beschreven hoe te handelen in geval van een noodsituatie en wie de verantwoordelijken zijn. Klik hier om het calamiteitenplan in te zien.