Zending

De Zendingscommissie is er voor het verwezenlijken van de zendingsopdracht van de gemeente. Taken zijn o.a.:
- werven van leden voor de Gereformeerde Zendingsbond;
- verkoop van de door de GZB uitgegeven jaarkalender;
- organiseren van plaatselijke zendingsbijeenkomsten.
- geldwerving t.b.v. zendingsprojecten waaronder de actie 'Deelgenoten' van de GZB

Indien u de Zendingscommissie financieel wenst te steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 RABO 0375026339 ten name van Zendingscommissie Moerkapelle.