Beste gemeenteleden,

Zoals u zondag heeft gehoord, zullen komend weekend de Pinkster Folder en bloemen worden bezorgd in heel Moerkapelle. Hier hebben we veel hulp bij nodig!

U/ jij kunnen zich opgeven via het emailadres van de evangelisatiecommissie: evangelisatieteam@hervormdmoerkapelle.nl

Vrijdag 29 mei (overdag) en zaterdag 30 mei (ochtend) kunt u zich melden bij Ichtus Flowers, Abraham Kroesweg 54. Hier staan de bloemen gegroepeerd per straat/straten. U kunt dan één of meerdere straten voor uw rekening nemen. Het is handig als u hiervoor met de auto komt.

De bezorging gaat als volgt, met inachtneming van de huidige corona regels:
- U belt aan bij elk huis en legt de bloemen met folder bij de voordeur
- Vervolgens gaat u direct door naar het volgende huis
- Het is dus niet de bedoeling dat u wacht tot er open gedaan wordt (ivm de corona crisis en bijbehorende veiligheidsregels)
- Bij NEE/NEE stickers wordt NIET bezorgd


Namens de evangelisatiecommissie willen we u hartelijk danken voor uw hulp!