Onderzoek naar zingen
De kerkenraad heeft een paar maanden geleden besloten een risico-inventarisatie op de overdracht van Covid-19 te laten maken, specifiek met het oog op de wens om te zingen in de kerkelijke gebouwen. Het adviesbureau BBA binnenmilieu heeft dit onderzoek uitgevoerd en hier verslag van gedaan. Kort willen we u informeren over de resultaten.

Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de virusconcentratie en de kans op besmetting in een ruimte.

  1. Blootstellingsduur; hoe lang verblijft iemand in een ruimte,
  2. Volume van de ruimte; hoe groter, hoe beter de verspreiding en lager de concentratie van virusdeeltjes,
  3. Verse luchttoevoer,
  4. Virus-emissie of bronsterkte; in ons geval een besmet persoon die wel of niet zingt. De kans op besmetting van anderen ligt bij zingen 30 tot 90 keer zo hoog,
  5. Ademvolume; bij zingen adem je als zanger meer in lucht in,
  6. Het aantal besmette personen in de ruimten.

Er is onderzoek gedaan ter plaatse, zowel de kerkzaal als de zalen in Nieuwe Rank zijn hierin meegenomen. Er is een rapportage gemaakt waarin rekening wordt gehouden met 3 verschillende gebruiksscenario’s.

  1. Een dienst van 1,5 uur inclusief 30 minuten zingen
  2. Een dienst van 1,5 uur inclusief 15 minuten zingen
  3. Een dienst van 1,5 uur zonder zingen

Conclusie
Het volume van de kerk is een groot voordeel en de kerkzaal zal daardoor eerder geschikt zijn om te gaan zingen. De zalen van de Nieuwe Rank zijn relatief klein, maar goed mechanisch geventileerd. Deze zalen zijn alleen geschikt voor bijeenkomsten waar niet wordt gezongen.

Aanbevelingen
Het belangrijkste is om geïnfecteerde personen buiten de deur te houden. De standaard corona-maatregelen, blijft thuis bij klachten, houdt 1,5 meter afstand blijven dus belangrijk. Helaas is een aanzienlijk deel van de besmette personen klachtenvrij. Er is dus altijd kans dat er een geïnfecteerd persoon in de dienst aanwezig is.
BBA koppelt de mogelijkheid tot zingen in de kerkzaal aan het risico dat in de regio geldt. Dit houdt in dat als het dashboard voor onze regio (Midden-Holland) 3 of hoger is, het advies luidt: niet zingen. Bij risiconiveau 2 of lager geldt: een beperkt aantal zangers, zoals we nu doen, of bijvoorbeeld een slotzang (beperkte tijd). Maar niet zingen in de Nieuwe Rank. Zingen in de Nieuwe Rank kan helaas pas veilig als de pandemie voorbij is.
Aangezien het advies vanuit de overheid en de PKN op dit moment is om helemaal niet te zingen, zal de kerkraad zich nader beraden op deze rapportage als deze adviezen rondom zingen weer verruimd worden.

Hier kunt u het volledige rapport downloaden.