Commissie kerk en Israël

Deze commissie heeft als doelstellingen: 

- bevorderen van positieve aandacht voor het joodse volk
- bestrijden van antisemitisme
- onderhouden van contacten met Messiasbelijdende joden.

In ons kerkblad De Hand plaatst de commissie regelmatig artikelen over de joodse traditie of bijbelse wetenswaardigheden. Bij voldoende belangstelling worden er cursussen gegeven, zoals de cursus Bijbels Hebreeuws.