Maandag  23 maart heeft de overheid de maatregelen om het coronavirus in te dammen aangescherpt. Hierdoor wordt het samenkomen van de gemeente ook geraakt. De kerkenraad vindt het belangrijk dat de zondagse eredienst van Woord en Gebed doorgang heeft. Daarom houden we een dienst waarbij, naast de dominee, alleen enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn. We houden ons hiermee aan de maatregelen die de overheid gesteld heeft en willen de kans op besmetting minimaal maken door  geen gemeenteleden aanwezig te laten zijn. De gemeenteleden kunnen meeluisteren met de kerkradio of internet, en meekijken met de livestream. We volgen de gebruikelijke liturgie.

Alle verdere activiteiten in de gemeente, zoals clubs, catechisatie, thuiskringen en zondagsschool komen voorlopig te vervallen.

Verdere informatie volgt in de kerkbode en zo nodig op de website van de kerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Update 5 augustus 2020:

Wij komen samen in de kerk met ongeveer 100 personen per dienst. Wij houden onderling 1,5 meter afstand als we geen huishouden vormen. Twee gemeenteleden zingen namens de gemeente de psalmen tijdens de dienst.

In het gebruiksplan vindt u alle informatie over hoe wij omgaan met de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de PKN.