Maandag  23 maart heeft de overheid de maatregelen om het coronavirus in te dammen aangescherpt. Hierdoor wordt het samenkomen van de gemeente ook geraakt. De kerkenraad vindt het belangrijk dat de zondagse eredienst van Woord en Gebed doorgang heeft. Daarom houden we een dienst waarbij, naast de dominee, alleen enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn. We houden ons hiermee aan de maatregelen die de overheid gesteld heeft en willen de kans op besmetting minimaal maken door  geen gemeenteleden aanwezig te laten zijn. De gemeenteleden kunnen meeluisteren met de kerkradio of internet, en meekijken met de livestream. We volgen de gebruikelijke liturgie.

Woensdag 1 april zal er een moment van bezinning zijn met meditatie, gebed en muziek. De uitzending begint om 19.30 uur.

In de Stille week worden er bezinningsbijeenkomsten uitgezonden op dinsdag, woensdag en donderdag. Ook deze beginnen om 19.30 uur.

Alle verdere activiteiten in de gemeente, zoals clubs, catechisatie, thuiskringen en zondagsschool komen voorlopig te vervallen.

Verdere informatie volgt in de kerkbode en zo nodig op de website van de kerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.