Maandag  23 maart heeft de overheid de maatregelen om het coronavirus in te dammen aangescherpt. Hierdoor wordt het samenkomen van de gemeente ook geraakt. De kerkenraad vindt het belangrijk dat de zondagse eredienst van Woord en Gebed doorgang heeft. Daarom houden we een dienst waarbij, naast de dominee, alleen enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn. We houden ons hiermee aan de maatregelen die de overheid gesteld heeft en willen de kans op besmetting minimaal maken door  geen gemeenteleden aanwezig te laten zijn. De gemeenteleden kunnen meeluisteren met de kerkradio of internet, en meekijken met de livestream. We volgen de gebruikelijke liturgie.

Alle verdere activiteiten in de gemeente, zoals clubs, catechisatie, thuiskringen en zondagsschool komen voorlopig te vervallen.

Op woensdagavond zal er om 19.30 uur een uitzending zijn met een meditatie door ds. Van den Herik.

Verdere informatie volgt in de kerkbode en zo nodig op de website van de kerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Update 16 mei 2020:

De laatste tijd zijn er vragen binnengekomen over ons beleid als het gaat over diensten, bijeenkomsten en andere activiteiten in de kerk en de Rank. Als kerkenraad volgen we de richtlijnen van het RIVM en de PKN. We zijn dankbaar dat Corona in ons dorp niet zo ernstig om zich heen lijkt te grijpen en wellicht komen de maatregelen overdreven over, maar zonder deze maatregelen was het misschien wel heel anders verlopen. Als kerkelijke gemeente hebben we ook verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Voor de één is het misschien niet zo spannend, maar via via kunnen we mensen die wel grote gezondheidsrisico's lopen in gevaar brengen. Dit soort maatregelen werken alleen als iedereen zich er strikt aan houdt. En dat vergt discipline.

Het advies is dan ook nog steeds om activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Kunnen we iets uitstellen, dan doen we dat. Zijn er geen zwaarwegende redenen voor een activiteit, dan doen we het niet. En kom zoveel mogelijk digitaal bij elkaar. Vanaf 1 juni mogen we weer met een klein deel van de gemeente aanwezig zijn in de erediensten. Daar zijn we dankbaar voor. Op dit moment werken we hard aan een plan om dit ook voor onze gemeente mogelijk te maken.