Liturgie morgendienst

Psalm 32 vers 4
Psalm 119 vers 1
Psalm 119 vers 6
Schriftlezing: Psalm 40; Hebreeën 10: 1-18
Psalm 40 vers 3 en 4
Psalm 85 vers 1
Psalm 17 vers 4

Liturgie avonddienst

Psalm 22 vers 4
Psalm 39 vers 3 en 5
Psalm 27 vers 7
Schriftlezing: Jesaja 53: 1-7 en Johannes 19: 1-16
Psalm 69 vers 4 en 5
Psalm 130 vers 2
Psalm 89 vers 8

Collectes zondag 5 april

  1. Medische zending
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Kerkbeheer
Er wordt tijdens de erediensten niet meer gecollecteerd. Het is mogelijk om via de Kerkgeld App een account aan te maken en een tegoed op te waarderen. Via uw tegoed kunt u bijdragen aan de collectes. Hiervoor moet u een account aanmaken en het registratienummer invullen. Dit nummer kunt u terugvinden op uw toezegging voor de Actie Kerkbalans. U kunt ook een mailtje sturen naar ledenadministratie@hervormdmoerkapelle.nl om uw registratienummer op te vragen.

Selecteer "Doelen" en de betreffende collectes. Kies daarna een bedrag, of vul zelf een bedrag in. De collectes zijn vanaf zondag tot de daaropvolgende zaterdag beschikbaar voor een bijdrage.

Een tweede optie is om via onze webshop bij te dragen aan de collectes. Ook hiervoor geldt dat u een account moet hebben aangemaakt.

U kunt uiteraard ook een bijdrage (voor meerdere weken) overmaken naar de bankrekeningen van Diaconie (NL06 RABO 0375005439) en Kerkbeheer (NL06 RABO 0375005633). Echter, voor uw en ons gemak raden het gebruik van de Kerkgeld App aan. Op deze wijze hoeft de administrateur niet na elke collecte honderden individuele boekingen te doen.

Als laatste is het natuurlijk ook mogelijk om uw collectemunten in een apart potje te doen en als wij D.V. weer bijeen kunnen komen in de kerk uw munten ineens te geven.