Liturgie morgendienst op 1e Pinksterdag

Voorganger: Ds. A.J. van den Herik
Orde van dienst
Voorz.: ‘Geest van hierboven’ en ‘Heilige Geest van God’
Votum en Groet
Zingen: Psalm 118 vers 12
Wet des HEEREN
Zingen: Psalm 118 vers 13
Gebed en voorbeden
Schriftlezing: Hand. 2: 1-13; Jakobus 3: 1-6.
Tekst: Handelingen 2: 3
Zingen: Psalm 119 vers 86
Preek
Zingen: Psalm 35 vers 13
Dankgebed
Zingen: Psalm 56 vers 5
Zegen

Liturgie avonddienst op 2e Pinksterdag
Voorganger: Ds. A. J. van den Herik
Orde van dienst
Voorz.: Psalm 113 vers 1
Votum en Groet
Zingen: Psalm 119 vers 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 119 vers 47
Gebed en voorbeden
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
Tekst: Romeinen 8: 15-17: ‘De Geest van het kindschap’ Klik hier voor de samenvatting.
Gebed + voorbeden
Zingen: Psalm 25 vers 6
Preek
Zingen: Psalm 31 vers 15
Dankgebed
Zingen: Gebed des HEEREN vers 1 en 10


Liturgie voor de ochtenddienst op Tweede Pinksterdag
Voorganger: Proponent A.A. Teeuw (Ridderkerk)
Orde van dienst
Voorz.: Psalm 119 vers 3
Votum en Groet
Zingen: Psalm 67 vers 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 143 vers 10
Gebed en voorbeden
Schriftlezing: Zacharia 12: 7-14
Tekst: Zacharia 12: 10: ‘de Geest van de genade en van de gebeden’.
Zingen: Psalm 123 vers 1
Preek
Zingen: Psalm 25 vers 2
Dankgebed
Zingen: Psalm 72 vers 7 en 11
Zegen

 

Collectes

  1. GZB
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Zendingsbussen
Voor meer informatie over de Pinksterzendingscollecte kunt u de pagina van de GZB bezoeken.
 
Er wordt tijdens de erediensten niet meer gecollecteerd. Het is mogelijk om via de Kerkgeld App een account aan te maken en een tegoed op te waarderen. Via uw tegoed kunt u bijdragen aan de collectes. Hiervoor moet u een account aanmaken en het registratienummer invullen. Dit nummer kunt u terugvinden op uw toezegging voor de Actie Kerkbalans. U kunt ook een mailtje sturen naar ledenadministratie@hervormdmoerkapelle.nl om uw registratienummer op te vragen.

Selecteer "Doelen" en de betreffende collectes. Kies daarna een bedrag, of vul zelf een bedrag in. De collectes zijn vanaf zondag tot de daaropvolgende zaterdag beschikbaar voor een bijdrage.

Een tweede optie is om via onze webshop bij te dragen aan de collectes. Ook hiervoor geldt dat u een account moet hebben aangemaakt.

U kunt uiteraard ook een bijdrage (voor meerdere weken) overmaken naar de bankrekeningen van Diaconie (NL06 RABO 0375005439) en Kerkbeheer (NL06 RABO 0375005633). Echter, voor uw en ons gemak raden het gebruik van de Kerkgeld App aan. Op deze wijze hoeft de administrateur niet na elke collecte honderden individuele boekingen te doen.

Als laatste is het natuurlijk ook mogelijk om uw collectemunten in een apart potje te doen en als wij D.V. weer bijeen kunnen komen in de kerk uw munten ineens te geven.