Diaconie

De diaconie heeft als opdracht zich in te zetten voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten kunnen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met structurele financiële nood, aan hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door natuurgeweld.

Daarnaast zorgt de diaconie voor de installatie van de kerkradio’s. Ook de ouderenactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Tegenwoordig doet de lokale gemeente een sterk beroep op de diaconie daar waar het de sociaal-maatschappelijke zorg betreft. De diaconie wordt gevormd door vier diakenen die onderling de taken hebben verdeeld. Voorzitter van de diaconie is op dit moment B. Boevee, het secretariaat: J.C. de Bil, de financiële administratie: A. Reijneveld en de kerkradio: M.J. Bregman.

Heeft u een hulpvraag of wilt u contact opnemen met de diaconie? U kunt ons altijd aanspreken of via email contact opnemen.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL06 RABO 0375 0054 39.

Sponsorkinderen

De diaconie sponsort vier kinderen. Klik hier voor alle informatie over de sponsorkinderen Darlie, Benjamin, Odile, Peranna en Bah-Gado.

Diaconale Samenwerking Moerkapelle (DSM)

De diaconie van de Hervormde Gemeente Moerkapelle maakt deel uit van de Diaconale Samenwerking Moerkapelle. Voor verdere informatie kunt u op deze link klikken.